Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів icon

Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитівНазваниеНаказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів
Дата конвертации02.12.2013
Размер40.15 Kb.
ТипНаказ
скачать >>>
1. /Накази/Про в_дв_дування учнями школи.doc
2. /Накази/Про ведення поурочних план_в.doc
3. /Накази/Про ведення щоденник_в.doc
4. /Накази/Про виконання закону Украхни Про охорону дитинства.doc
5. /Накази/Про виконання навчальних програм.doc
6. /Накази/Про використання навч лiт.doc
7. /Накази/Про вимоги до колективу щодо норм орфогр реж у лiцеi.doc
8. /Накази/Про запоб_гання дорожнотранспортному травматизму ....doc
9. /Накази/Про зарубiжну лiтературу.doc
10. /Накази/Про затвердження правил трудового розпорядку.doc
11. /Накази/Про номенклатуру справ i дiл док.doc
12. /Накази/Про орг наук-метод роб 2004-2005.doc
13. /Накази/Про охорону прац_, ТБ, виробничох сан_тар_х.doc
14. /Накази/Про п_дсумки участ_ в предметних ол_мп_адах.doc
15. /Накази/Про пiдготовку педради.doc
16. /Накази/Про пiдсумки методичноi роботи.doc
17. /Накази/Про перев_рку техн_ки читання.doc
18. /Накази/Про проведення атестацii 2003.doc
19. /Накази/Про стан викладання математики.doc
20. /Накази/Про стан гуртковох роботи.doc
21. /Накази/Про стан методичнох роботи.doc
22. /Накази/Про стан роботи з зошитами.doc
23. /Накази/Про формування плану роботи.doc
Наказ № про стан відвідування учнями школи
Наказ № про стан ведення поурочних планів учителями школи
Наказ № про ст ан ведення щоденників учнями 8-х класів школи
Наказ № про хід виконання закону україни «про охорону дитинства», національної програми «діти україни», обласних програм «діти одещини», «молодь одещини» та міської програми «діти ­наша спільна турбота»
html">Наказ № про виконання навчальних програм учителями природничо-математичного циклу
Програма для загальноосвітніх закладів. Рідна мова. 5-11 класи, 2001. Шелехова Г. Т. Рідна мова. 9 клас, 2002
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів
Наказ № про хід виконання комплексноу програми запобігання дорожньо-транспортного, побутового І дитячого травматизму, інших нещасних випадків невиробничого характеру
Та інших предметів варіативної частини
Рішення виробничої наради колективу ліцею від 22 серпня 2003 р. "Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для колективу ліцею" наказу ю
Наказ № "Про номенклатуру справ та ведення ділової документації в ліцеї"
Наказ № "Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2004-2005 навчальному році."
Наказ № про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі та виконання наказів з цих питань
Наказ №30 "Про підсумки участі ліцеїстів у І -іv етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2002 2003 навчальному році"
Наказ № "Про підготовку педагогічної ради "Модернізація змісту освіти й освоєння сучасних технологій управління, навчання й виховання"
Наказ № "Про підсумки методичної роботи в ліцеї у 2001- 2002 навчальному році"
Наказ № про результати перевірки техніки читання учнів 2-4-х класів
Наказ № "Про проведення атестації педагогічних кадрів, створення атестаційної комісії та організацію курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею у 2003-2004 навчальному році"
Наказ № "Про рівень навчальних досягнень учнів з математики"
Наказ № про стан гурткової роботи в школі
Наказ № про стан методичної роботи в школі
Наказ № про стан роботи з зошитами з математики учнів 9-х класів
Наказ № Про формування плану роботи ліцею на 2002-2003 навчальний рік


ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕЙ
Н А К А З
“_____”_________________2004 року №_________


Про вимоги до колективу

щодо дотримання норм

єдиного орфографічного режиму

в ліцеї


З метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї,

н а к а з у ю:

 1. Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів:

  • з іноземної мови – по 1 робочому зошиту та один для словника на ІІ і ІІІ курсах;

  • з української та російської мов – по 1 зошиту на ІІ і ІІІ курсах;

  • з математики: на ІІ – ІІІ курсах – по 2 зошити (1 – з алгебри і початків аналізу, 1 – з геометрії);

  • з фізики, хімії – по 2 зошити (1 – для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв’язування задач, 1 – для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);

  • з біології, географії, історії, астрономії, інформатики, факультативних занять – по 1 зошиту;

  • з української, російської, англійської мов та математики – по 2 робочих зошити на І курсі.

 2. Для контрольних робіт і тематичного опитування з української, російської та іноземних мов і літератур, алгебри, геометрії, фізики, хімії виділити спеціальні зошити – по одному.

 3. У зошитах з української, російської мов та з літератур записувати вид роботи, одним рядком нижче – її назву, наприклад:

Диктант Переказ

Проліски Літечко

Це стосується і невеликих за обсягом робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

 1. З фізики, хімії та математики записувати назву теми.

 2. Встановити такий порядок ведення зошитів:

5.1. Писати в зошитах акуратно, чітко.

5.2. Уніфікувати підписи на обкладинках зошитів:

Зошит Зошит

з української мови для контрольних робіт

учня 11 групи з української мови

Державного ліцею учениці11 групи

м. Білої Церкви Державного ліцею

м. Білої Церкви

Зошити підписувати мовою, що вивчається.

5.3. У зошитах з іноземної мови записувати словами назву дня тижня, число і місяць. У зошитах з інших предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати, класна чи домашня робота, зазначати назву теми уроку, вид роботи, назву зв’язного тексту, наприклад:

Десяте вересня

Класна робота


Вправа 126 (Задача № 237)

З математики на ІІ – ІІІ курсах дату записувати на полях (10.09.2004р.). На І курсі число писати цифрою, далі назву місяця (9 вересня).

У зошитах учнів ІІ – ІІІ курсу дату записувати цифрами, крім зошитів з української мови.

5.4. Дотримуватись абзаців. Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської та іноземної мов рядка не пропускати. У зошитах з математики між цими записами пропускати одну клітинку. Між останнім рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української, російської та іноземної мов пропускати два рядки, у зошитах з математики – чотири клітинки.

  1. Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні позначення олівцем.

  2. Помилки виправляти таким чином: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати неправильно написаних знаків у дужки.

 1. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителем, який обумовлений вимогами до викладання кожного окремого предмета.

6.1. Обов’язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі.

6.2. Учнівські роботи над помилками виконувати в зошитах для письмових і контрольних робіт.

 1. Згідно з рішенням педагогічної ради від 31 серпня 2004 р. Вважати обов’язковим ведення всієї ліцейської документації чорнилом (пастою) фіолетового або темно-синього кольору.

 2. Записи в журналах здійснювати так:

8.1. На лівій сторінці в колонці поточного оцінювання проставляється дата проведення уроку, виставляються бали за поточне оцінювання та відмітки про відсутність учня на уроці (буква “н”).

8.2. На правій сторінці під відповідною датою записується тема уроку, тип уроку (наприклад, контрольна, самостійна, лабораторна робота тощо).

Ці ж позначки “Лабораторна робота” та ін. записуються під колонкою виставлених за цю роботу оцінок.

 1. Виведення підсумкового балу.

9.1. У журналі на лівій сторінці записується число, а внизу позначка “за тему”, поряд з датою в окремій колонці “ПО” (повторне оцінювання). Оцінка “За тему” може бути остаточною підсумковою оцінкою; в колонці “ПО” виставляється бал за результатами перездачі, якщо оцінка за тему не задовольняє учня, а також оцінка тим учням, які з якихось причин були відсутні на контрольному уроці.

 1. Якщо учитель практикує поточне оцінювання, то запис на лівій сторінці може мати такий вигляд:

позначення дат, у які вивчалася тема, тематична атестація із вказівкою дати на лівій і правій сторінках, “ПО” (без дати), окрема колонка “За тему” (без дати), у якій виставляється так званий “скоригований бал”, при виведенні якого враховується сумарний бал за поточне оцінювання, тематичну атестацію чи повторне оцінювання (якщо таке є).

 1. Не входять до тематичного балу оцінки за ведення зошитів, словників, а також ті оцінки, які безпосередньо беруть участь у виведенню семестрового балу.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з науково-методичної роботи Терехова В.Ф.ДИРЕКТОР ЛІЦЕЮ М.Г.ЯРЕМЕНКО


З наказом ознайомлені:
Похожие:

Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconПротокол №1 від 01. 09. 2011 року В. о директора Білопільського нвк: зош І-ІІІ ст. Днз №3 О. А. Мозговий
Про затвердження єдиних вимог за дотриманням єдиного орфографічного режиму у веденні шкільної документації («Директор школи» №13,...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconНаказ №408 Про вивчення стану діяльності районних (міських) відділів освіти щодо організації харчування
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання плану роботи Головного управління освіти...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconНаказ №183 -од про посилення відповідальності керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо дотримання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» щодо захисту прав неповнолітніх
У шкуратівській зош І-ІІ ступенів для харчування дітей використовуються продукти з простроченим терміном придатності: сир кисломолочний...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconДодаток 1 До наказу №79 від 30. 08. 2011р. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області І
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconНаказ №391 Про забезпечення проведення конференції педагогічних працівників Харківської області
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25. 05. 2012 №630 «Про підготовку до початку 2012/2013...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconНаказ №29 но м. Хмельницький «Про проведення обласних конкурсів з використанням освітньої мережі «Щоденник. Ua»
Хмельницької обласної державної адміністрації від 15. 11. 2011р №78-но "Про створення єдиного інформаційного простору в області",...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconПро затвердження видів оплачуваних громадських робіт на 2013 рік
Кабінету Міністрів України від 10. 09. 2008 №839, та з метою запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconНаказ №291 Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та вихованців під час проведення літніх канікул 2011/2012 навчального року та оздоровчої кампанії
України від 12. 04. 2012 №464 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році», з метою активізації роботи...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 20. 05. 2011 №425 „Про заходи щодо створення умов для доступу до публічної інформації, з метою забезпечення реалізації конституційного права особи вільно збирати,
На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 20. 05. 2011 №425 „Про заходи щодо створення умов для доступу...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconНаказ №393 Про заходи щодо попередження травм і загибелі дітей під час пожеж у навчальних закладах Харківської області
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25. 07. 2012 №840 «Про заходи щодо попередження травм...
Наказ № Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму в ліцеї з метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму в ліцеї, наказу ю: Для виконання всіх видів робіт мати таку кількість зошитів iconПро затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності
України від 20. 03. 2008 №244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", з метою створення належних умов для...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib5.podelise.ru 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов